Компанія

Загальні відомості

Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» є найбільшою організацією з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші види корисних копалин в Україні. Маючи більш ніж 50-річний досвід, підприємство виконує дослідження із застосуванням широкого комплексу геофізичних методів в основних геологічних регіонах України, а також за кордоном.
Найбільший обсягах геофізичних робіт займають сейсморозвідка 2Д, ЗД та геофізичні дослідження в свердловинах.
Високу ефективність досліджень забезпечує застосування новітніх технологій при проведенні польових робіт, обробці та інтерпретації отриманої інформації, а також великий досвід і кваліфікація геофізиків і геологів, що працюють на підприємстві. Важливу роль відіграє оптимальне комплектування геофізичних методів на всіх стадіях і етапах робіт.
З використанням матеріалів ДГП «Укргеофізика» відкрито більше ніж 300 родовищ різних видів корисних копалин (нафта, газ, вугілля та ін.)
За останні 5 років проведені сейсморозвідувальні 2Д дослідження на 120 площах в обсязі близько 21610 пог. км., в т.ч. 445 пог.км. в ОАЕ. Площадні сейсмічні (3Д) дослідження ДГП «Укргеофізіка» почало виконувати з 1986р. За останні 5 років виконані роботи 3Д на 10 площах в обсязі 3000км2.
Підприємство є членом Європейсько-Азіатського геофізичного товариства (ЕАГО), Європейської асоціації геофізиків та інженерів (ЕАГІ), Асоціації науково - технічного та ділового співробітництва по геофізичних дослідженнях та робіт в свердловинах (АІС).
Серед замовників підприємства Міністерство охорони навколишнього середовища, НАК «Нафтогаз України», компанії «Regal Petrolium», «Kuwait Energy», «Cadogan Petrolium», УКРНАФТА та інші організації, компанії та фірми різних форм власності.
ДГП «Укргеофізика» володіє сертифікатом відповідності ISO 9001 «Система управління якістю» та впроваджує систему екологічного менеджменту ISO 14000.

Гаряча Лiнiя

1 лютого 2018р. виповнюється 100 років з дня створення геологічної служби України.

Наближення ювілейної дати дало необхідність уточнення основних дат створення і подальшого розвитку геофізичних підприємств України.
Відомості щодо перших геофізичних дослідженнях на території України отримані від нечисленних публікацій, архівних документів та спогадів ветеранів праці.
Згідно з цих відомостей геофізичні дослідження почали проводитись у 20-х роках минулого століття - магнітна та гравітаційна зйомки.
Перші сейсмічні роботи в Україні були виконані у 1931 році. З 1935 року сейсмічні роботи прийняли плановий характер.
Перші промислово-геофізичні дослідження відносяться до 1932 року за договором з фірмою Шлюмберже. У 1938 році була організована самостійна каротажна партія.
У 1930 році геофізична служба СРСР, яка базувалася, в основному в Ленінграді, була децентралізована і створені геофізичні групи при територіальних геологічних управліннях. У 1932 році був створений окремий геофізичний відділ. У 1940 році було організоване Українське відділення , підпорядковане Державній союзній геофізичній конторі, яке у 1951 році було реорганізоване у трест «Укрнафтогеофізика».
З 1959 року трест «Укрнафтогеофізика» перейменовується у трест «Укргеофізрозвідка».
У 1979 році на базі тресту було створене Виробниче об'єднання «Укргеофізика».
У 1991 році ВО «Укргеофізика» було перейменоване у Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика».
Всі досягнення ДГП «Укргеофізика» стали можливі завдяки наполегливій праці багатьох фахівців протягом історії підприємства.
Десятки фахівців підприємства були нагороджені орденами і медалями колишнього СРСР, Української РСР, а також медалями та іншими відзнаками України.
Короткі дані про структуру підприємства: До складу ДГП „Укргеофізика" входять 3 геофізичні розвідувальні експедиції, 3 експедиції з геофізичних досліджень у свердловинах, Технологічний центр з обробки та інтерпретації геофізичних матеріалів, одна геофізична експедиції і Учбово-курсовий комбінат. На підприємстві працює 1200 чоловік.
Підприємство є членом Євро-Азіатської асоціації геофізиків (ЄАГО), Європейської асоціації геовчених і інженерів (ЕАGE), Асоціації науково-технічного і ділового співробітництва з геофізичних досліджень і робіт у свердловинах (АИС). Підприємство має сертифікати на систему менеджменту згідно з ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.
Основні напрями діяльності сьогодні:
Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» належить до сфери управління Державної служби геології та надр України, є спеціалізованим підприємством з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші види корисних копалин. Маючи більш ніж 65- річний досвід, підприємство виконує дослідження із застосуванням широкого комплексу геофізичних методів в основних геологічних регіонах України: Дніпровсько-Донецькій западині, Карпатській нафтогазоносній території, Українському кристалічному щиті, Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній території українського сектору Чорного та Азовського морів.
Практично всі перспективні нафтогазові об'єкти на території України виявлені та підготовлені до буріння за результатами геофізичних досліджень ДГП «Укргеофізика».
Основні види робіт і задачі, які вирішує підприємство:
- регіональне вивчення і геологічне картування;
- підготовка під пошуково-розвідувальне буріння структур, об'єктів, площ або ділянок, перспективних на нафту, газ та інші види корисних копалин;
- геофізичні дослідження в свердловинах для вивчення геологічного розрізу і оцінки його продуктивності;
- обробка інформації, комплексна інтерпретація і узагальнення геолого-геофізичних матеріалів;
- спеціалізовані роботи по екології, інженерно-геологічні та інші види досліджень.
Найбільшої питомої ваги в обсягах геофізичних робіт займає сейсморозвідка 2Д, 3Д і геофізичні дослідження в свердловинах.
Високу ефективність досліджень забезпечує застосування новітніх технологій при проведенні польових робіт, обробці та інтерпретації одержаної інформації, а також великий досвід і кваліфікація геофізиків та геологів, що працюють на підприємстві. Важливу роль відіграє оптимальне комплексування геофізичних методів на всіх стадіях і етапах робіт.
За результатами робіт ДГП «Укргеофізика» відкрито більше 400 родовищ різних видів корисних копалин (нафта, газ, вугілля та ін.).
Основне завдання підприємства - виконання державного замовлення з приросту ресурсної бази вуглеводнів та інших корисних копалин. Підприємство виконує роботи згідно державного геологічного завдання, а також на замовлення інших організацій, компаній різних форм власності.
Спеціалісти мають значний досвід співпраці з зарубіжними компаніями в Україні, а також досвід виконання робіт за кордоном.
Сейсморозвідувальні роботи проводяться з застосуванням сучасних технологій 2Д і 3Д в різних сейсмогеологічних і фізико-географічних умовах. Спеціалізованими партіями виконуються свердловинні сейсмічні дослідження.
Обробка та інтерпретація сейсмічної інформації проводиться в спеціалізованому Технологічному центрі, а також у відокремлених підрозділах підприємства. Використовуються : сучасне програмне забезпечення, робочі станції і персональні комп'ютери, що об'єднуються в локальні мережі.
На підприємстві створено банк геолого-геофізичних даних, який постійно поповнюється, і забезпечує надійне зберігання інформації для її багаторазового використання при обробці та інтерпретації.
Геофізичні дослідження в свердловинах виконуються з застосуванням комп'ютеризованих вимірювальних комплексів і сучасного підйомного обладнання, свердловинних приладів та цифрової обробки інформації.
При проведенні робіт використовується комплекс геофізичних методів - сейсморозвідка, гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка різних модифікацій, радіометрія, геофізичні дослідження нафтогазових та вугільних свердловин.
Найбільш перспективними напрямками сучасної геофізики є технології, які дозволяють створювати об'ємні моделі середовища, прогнозування геологічного розрізу з кількісною оцінкою параметрів середовища (багатовимірна, багатоканальна та свердловинна сейсморозвідка, новітні технології промислової геофізики у свердловинах та з вивчення навколо свердловинного простору, новітні технології вивчення потенціальних полів землі з матемвтични забезпеченням обробки та інтерпретації.
ДГП «Укргеофізика» активно співпрацює з організаціями Національної академії наук - Інститутом геофізики ім. С.І.Суботіна, Інститутом геологічних наук та галузевими інститутами, які займаються пошуками та розвідкою корисних копалин. Протягом багатьох років ДГП «Укргеофізика» разом з провідними науковими організаціями України та європейських країн проводить дослідження з вивчення глибинної будови земної кори з метою визначення перспектив нафтогазоносності надр. Такий підхід дозволяє науково обґрунтовувати напрямки геологорозвідувальних робіт та ефективно впроваджувати сучасні технології та технічні розробки.
За період своєї діяльності (з 1951р.) підприємство виконало регіональні дослідження території України, що визначило подальші напрямки геологорозвідувальних робіт, а також значний обсяг пошукових, пошуково-розвідувальних робіт, що дало можливість забезпечувати приріст ресурсів та запасів для нафтогазовидубовної промисловості.
Геофізичний моніторинг родовищ дозволяє вирішувати важливі питання ефективної експлуатації родовищ корисних копалин.
Завдяки комплексному підходу до пошуків родовищ корисних копалин, в першу чергу нафти і газу, ефективність геофізичних досліджень постійно зростає.
На сьогодні ДГП «Укргеофізика» - це потужна організація, яка проводить геофізичні дослідження на території 19 областей України, на акваторіях Чорного і Азовського морів. Маючи сучасну геофізичну апаратуру, потужні обчислювальні центри, передові технології обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації і висококваліфіковані кадри, підприємство входить до числа лідерів геофізичних компаній.
Стратегія розвитку ДГП «Укргеофізика» базується на положеннях «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», Закону України «Про нафту і газ», «Кодексу про надра», галузевих та міжгалузевих програм геологічного вивчення та розвитку мінерально-сировинної бази держави.
100 річчя

Новини

2016-12-01 15:18 Успішна сертифікація

ДГП "Укргеофзика" успішно пройшло сертифікаційний аудит на відповідність міжнародним стандартам.

2015-06-08 12:09 Підготовка висновків

Шановні надрокористувачі ! Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» пропонує за помірними договірними цінами підготувати висновок на продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами.